Smittevern

Du kan være trygg på at arrangementene som holdes hos oss er i henhold til gjeldende regler fra helsemyndighetene. Takk for at du bidrar med å skape trygge omgivelser for alle.

  • Alle må benytte munnbind fra de ankommer huset til de forlater det igjen.
  • Hold minst én meter avstand til folk rundt deg og vis hensyn.
  • Bli hjemme om du er syk.
  • Lytt til personalet.
  • Vask hendene dine grundig og benytt deg av våre antibac-stasjoner.
  • Forhold deg til din angitte plass, ikke flytt på stoler og bord.
  • Vær ute i god tid. Dørene inn i salen åpner senest en halv time før forestillingsstart.
  • Myndigheten pålegger alle med sykdomssymptomer å holde seg hjemme. Vi har dessverre ikke mulighet til å refundere ubenyttede billetter grunnet sykdom.

Hjertelig velkommen!

Antibac
Antibac-stasjoner er lett tilgjengelig ved ankomst og flere steder på kultursenteret.

Velkommen til Lillestrøm Kultursenter!