Historikk

Fra ungdommelig overmot til profesjonell kulturformidling!

Et tilbakeblikk på historien til Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum og Lillestrøm Kultursenter.

Lillestrøm Kultursenter ble bygget i 1926 – den gang under navnet Lillestrøm Kinoteater. I 2006 åpnet «nye» Lillestrøm Kultursenter, med påbygg på begge sider av den opprinnelige bygningen, som blant annet huser den ærverdige Teatersalen.

Innledning
I 1987 var det kaldere inne i Lillestrøm Kinoteater enn ute og da lerretet datt ned under en kinoforestilling ble Lillestrøm Kinoteater stengt av eieren, Skedsmo kommune.

Det ble gjort forsøk på å gjenåpne Lillestrøm Kinoteater basert på dugnadsarbeide utført av lag og foreninger under ledelse av Skedsmo Musikkråd. Dette forsøket strandet. Imidlertid – ideen var sådd og styret i Lillestrøm Musikkorps satte i gang. Man tok kontakt med daværende formann i Romerike Krets av Norges Musikkorps Forbund, Arne Sømhovd, som hadde gode kontakter innen investormiljø. Advokat Egil Fredum kjøpte Lillestrøm Kinoteater for kr 2,5 millioner av Skedsmo Kommune. Skedsmo Kommune stilte pengene til disposisjon for renovering av Lillestrøm Kinoteater. Arne Sømhovd hadde gode kontakter i entreprenørbransjen som tente på ideen om å sette i stand huset gjennom et samarbeid mellom foreningslivet og næringsliv.

En juridisk enhet som skulle forestå renovering og fremtidig drift var nødvendig og 17. april 1991 var det stiftelsesmøte for Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum. Lars Otto Ullereng møtte på vegne av Lillestrøm Musikkorps og med en grunnkapital fra Lillestrøm Musikkorps på kr 200.000,- var stiftelsen et faktum.

Stiftelsens første styre besto av:
Arne Sømhovd (styreformann)
Erik Myhrer (styremedlem)
Bjarne Sivertsen (styremedlem)
Lars Otto Ullereng (styremedlem)
Jan Harald Dammen (styremedlem)

1991
Fullt fokus på renovering. Reåpning ved Åse Klevland 30. august 1991 under navnet Kultursenteret Lillestrøm Kinoteater. Stein Eriksson ansettes som driftssjef.

1992
Økonomi og drift preget styrets arbeid. Stiftelsen kjøper Lillestrøm Kinoteater av Egil Fredum med ekstern finansiering fra Lillestrømbanken. Stiftelsens grunnkapital økes med kr 100.000,-, ved gave fra Lillestrøm Skolekorps og Skedsmo Musikkråd som gir kr 50.000,- hver.

1993
Lars Otto Ullereng engasjeres som daglig leder med 4 dagers uke etter avtale med daværende arbeidsgiver. I løpet av april og mai måned blir det klart at stiftelsen ikke har økonomisk ryggrad til å bære eierskap og drift. Man kommer til en foreløpig ordning med Lillestrømbanken og Skedsmo Kommune ut året. Guro Hovind ansettes som sekretær. Staben teller nå tre personer. Arbeidet med å klassifisere Lillestrøm Kultursenter som regionalt kulturbygg starter opp.

1994
Man sliter med økonomi – styret vurderer nedleggelse. Forhandlinger med Skedsmo kommune innledes. I november 1994 får Lillestrøm Kultursenter status som regionalt kulturbygg. Dette gir investeringsmuligheter.  Videre forhandler man med Skedsmo kommune om overtagelse av bygningen og en driftsavtale mellom stiftelsen og Skedsmo kommune.

1995
Lars Otto Ullereng ansettes som daglig leder i full stilling. Skedsmo kommune kjøper bygningen og overtar gjeldsforpliktelsene knyttet til denne. Det inngås en 10-årig driftsavtale mellom Skedsmo kommune og stiftelsen. Romerikskonsertene ser dagens lys og er en suksess.

1996
Utvidet samarbeid med AL Gamle Lillestrøm med hensyn på daglig drift.

1997
Bygdekinoen har premierevisning 17. april. Samarbeidsavtale med Lillestrøm Arbeidersamfund om drift av dette lokalet.

1998
Romerikskonsertene utvides med konserter i kirken og på Martins. «Jungelboken» – den første familieforestilling på Lillestrøm Kultursenter sees av 7.200 mennesker. De første tanker rundt en utvidelse av Lillestrøm Kultursenter behandles i styret. Årsregnskapet viste et årsunderskudd på kr 250.000,- og dette dekket Skedsmo Kommune opp med en ekstraordinær bevilgning. For øvrig eneste gang dette har skjedd.

1999
Arne Sømhovd gir seg som styreformann i stiftelsen etter 8 år. Erik Myhrer velges til ny styreformann. Gjennom hele året forhandles det med Skedsmo Kommune om ny driftsavtale og denne signeres på slutten av året. På et idemøte 2. september beslutter styret i stiftelsen å bevilge kr 10.000,- til skisser av et nytt kulturhus. 9. september ble de presentert. Prosessen mot et nytt kultursenter var i gang. Årets familieforestilling var «Aladdin».

2000
Første år i et nytt årtusen. Det diskuteres å sette i gang en venneforening og en større teatersatsing står også på programmet.  Styrking av egenkapitalen står også på programmet. Billetter til arrangementer på Lillestrøm Kultursenter kan nå kjøpes gjennom Køhns Libris. Bjørn Birch tilbys et engasjement i 50 % stilling som produsent/teatersjef. Det jobbes med utviklingen av et nytt kultursenter. Årets familieforestilling var «Peter Pan».

2001
Lillestrøm Kultursenter er sprengt og man jobber med alternativer for de korpsene som øver på senteret.  Det er ikke lenger plass til disse. Stiftelsen er aktivt med i arbeidet med etablering av «Akershus teater». I september får stiftelsen bygningen Lillestrøm Arbeidersamfund i gave fra foreningen med samme navn. Korpsøvelsene flyttes til Vigernes skole i påvente av en utvidelse av kultursenteret. Prosessen med nytt kultursenter går fremover og stiftelsen er aktivt med. Kvartalet hvor Lillestrøm Arbeidersamfund ligger er under regulering. Norgespremiere med Sven Nordin i forestillingen «Hulemannen». Årets familieforestilling var «Dalmatinerne».

2002
Det jobbes kontinuerlig med nytt kultursenter og utvikling av eiendommen Lillestrøm Arbeidersamfund. Eier av resten av kvartalet ønsker stiftelsens bygning lagt til Storgt.  Stiftelsen er positiv til dette – Skedsmo Kommune sier nei. Stiftelsen stifter 2 aksjeselskaper, Lillestrøm Kultursenter AS, som skal være utbygger og Lillestrøm Kulturproduksjon AS som skal stå som produsent av større profesjonelle produksjoner.  Samtidig kjøpes Saga Mat AS for å stå for drift av kafé på kultursenteret. Årets familieforestilling var «Scrooge».

2003
Utviklingsprosjektet «Nye Lillestrøm Kultursenter» sliter på stiftelsen, både økonomisk og med hensyn på de ansatte.  Prosjektet beveger seg sakte fremover. Stiftelsen og Skedsmo Kommune enes om å flytte bygningen Lillestrøm Arbeidersamfund bak rådhuset, langs elvebredden. Årets familieforestilling var «Oliver».

2004
Virksomhetsplan for nytt hus, kommunikasjonstrategi og ny visuell profil var viktige arbeidsoppgaver. Styret vedtar å bli med på stiftelsen av Akershus Teater med kr 50.000,-. 24. mars flyttes Lillestrøm Arbeidersamfund fra Voldgata til Sagparken. Utviklingsprosjektet «Nye Lillestrøm Kultursenter» sliter fremdeles på stiftelsen, både økonomisk og med hensyn på de ansatte, men i september starter bygging av bygg 1 i nye Lillestrøm Kultursenter. I oktober åpnes et nyrestaurert Lillestrøm Arbeidersamfund, nå under navnet Samfundet. Årets familieforestilling var «Skatten på Sjørøverøya».

2005
Stiftelsens grunnkapital økes til kr 1.700.000,- ved at Samfundet tas inn i regnskapet. Kultursenteret holder stengt fra påske til midten av oktober. Store deler av vår stab leies ut til ØIE og utbyggingsprosjektet. Grunnstein legges ned 19. oktober. Stiftelsen er ikke lenger på eiersiden i eiendomsselskapet som står for byggingen av Lillestrøm Kultursenter. Årets familieforestilling var «Jakten på Juleskurken».

2006
Styret beslutter å sette opp Les Misérables som den første store produksjon i et nytt hus. Bygg 1 i nytt kultursenter åpnes 11. mars med stor festforestilling. Bygg 2 i nytt kultursenter åpnes 9. september – nøyaktig 7 år etter at stiftelsen presenterte de første skissene. Stiftelsen har nå 13 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 15 årsverk utføres. 170.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter fra åpningen og ut året. Årets juleshow er «Julaften hos Solfa» med Kathrine Moholt, Tommy Steine og vokalgruppen Solfa. Årets familieforestilling var «Trollmannen fra Oz» i regi av Skedsmo Amatørteater.

2007
Les Misérables settes opp og har premiere 20. januar. Over 23.000 så oppsetningen som fikk strålende kritikker. Ingen økonomisk suksess, men du verden for en kunstnerisk suksess. Stiftelsen har nå 15 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis.  Totalt 16,5 årsverk utføres. 243.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året.  Det produseres sendinger for TV på huset, deriblant «Dansefeber» for TV Norge, «Sangstjerner» for TV3 og mellomrunden av «Idol» for TV2. Årets juleshow settes opp med Yngvar Numme, Tor Erik Gunstrøm og Bjelleklang. Årets familieforestilling var et gjensyn med «Jakten på Juleskurken».

2008
Lillestrøm Kultursenter Servering AS legger ned driften og stiftelsens aksjer i dette selskapet avhendes.  Drift av serveringsvirksomheten er nå på andre hender og stiftelsen har ingen eierinteresser i dette. Et samarbeidsprosjekt med Folkets Hus på Strømmen settes i gang med Pål Gløtta som prosjektleder. Målet for prosjektet er å skape liv i og rundt Folkets Hus og alt tyder på at man har lykkes med dette. Styret og daglig leder bruker mye tid på å bedre de rammevilkår man skal drive Lillestrøm Kultursenter etter, og får til dels gjennomslag for at Skedsmo kommune skal og må yte kulturfaglig tilskudd. Stiftelsen har nå 17 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres. 234.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er «Lattergalla», med flere av landets ledende komikere. Årets familieforestilling var «Annie», med både profesjonelle og lokale talenter under kyndig regi av Bjørn Birch.

2009
Året preges av finanskrise.  Stiftelsen opplever sterk nedgang i utleie av lokaler til TV-produksjoner og events til næringslivet. Man merker også at næringslivet bruker mindre penger på billettpakker og sosiale arrangementer. Styret og daglig leder bruker mye tid på å bedre de rammevilkår man skal drive Lillestrøm Kultursenter etter. Videre jobbes det tett med Skedsmo kommune med hensyn på samarbeid rundt drift av de gamle husene i Kirkegata 10 og 12, samt Brogata 2. Byggearbeidene rundt Samfundet pågår hele året og driften av Samfundet preges av dette. Vår deltagelse i prosjektet rundt Folkets Hus på Strømmen avsluttes og et godt prosjekt gir et fungerende kulturtilbud lokalt på Strømmen. Stiftelsen har nå 17 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres. Det registreres 221.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er igjen «Lattergalla», med flere av landets ledende komikere. Årets familieforestilling er «High School Musikal», med profesjonelle og lokale talenter under kyndig regi av Bjørn Birch. Forestillingen var den første store forestillingen Lillestrøm Kultursenter kjøpte fra Akershus teater. En kunstnerisk suksess og gode kritikker i Aftenposten.

2010
Året preges av at det fortsatt er finanskrise.  Næringslivet bruker fortsatt mindre penger på billettpakker og sosiale arrangementer. Det lokale kulturliv bruker Lillestrøm Kultursenter i stort omfang og således er hovedtanken bak kultursenteret oppfylt. Styret og daglig leder bruker mye tid på å bedre de rammevilkår man skal drive Lillestrøm Kultursenter etter, og i løpet av året oppnås enighet om bedre driftsavtaler med Skedsmo kommune og Lillestrøm Kulturbygg AS – både for kulturfaglig drift og teknisk drift. Byggearbeidene rundt Samfundet pågår hele året og driften av Samfundet preges av dette. Stiftelsen har nå 16 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres. Det registreres 223.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er humorbaserte show, med flere av landets ledende komikere.
Årets familieforestilling var et gjensyn med «Jakten på Juleskurken», med både profesjonelle og lokale talenter.

2011
Mange nasjonale og internasjonale artister er innom Lillestrøm Kultursenter dette året, og mange opplever utsolgte hus, ekstraforestillinger og stormende jubel. Det lokale kulturliv bruker Lillestrøm Kultursenter i stort omfang og næringslivet er igjen litt på offensiven med kjøp billettpakker og sosiale arrangementer. Rundt Samfundet er det fortsatt spor etter graving og entreprenører, men driften går bedre. Lillestrøm Kultursenter lanserer ny og forbedret hjemmeside og salget av billetter via hjemmesiden når nye høyder. Det utvikles også et halvårsprogram i A5-format som sendes til 50.000 husstander på Romerike. Dette gir umiddelbar effekt på salg av billetter. Stiftelsen har nå 16 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres. Det registreres 223.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er som i fjor humorbaserte show, med flere av landets ledende komikere.  Årets familieforestilling «Reisen til Julestjernen», i et svært godt samarbeid med Skedsmo Amatørteater.

2012
Aldri har man opplevd flere utsolgte hus. Aldri har man solgt så mange billetter. Vårt halvårsprogram i A5-format som sendes til 70.000 husstander på Romerike er en viktig bidragsyter i så måte. Igjen er det TV-produksjoner på Lillestrøm Kultursenter, med «Asbjørn Brekke Show” som den store produksjonen. Stiftelsen deltar aktivt i arbeidet med å utvikle det såkalte «Kulturkvartalet» – basert på mulighetsstudien som ble utarbeidet av Skedsmo kommune i 2011. Videre settes det i gang et arbeid med å utvikle et eget «spel» for Lillestrøm, basert på Lillestrøms korte men begivenhetsrike historie. Stiftelsen har nå 16 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres. Det registreres 227.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er som i fjor humorbaserte show, med flere av landets ledende komikere. Årets familieforestilling «Scrooge – Et Juleeventyr», i et svært godt samarbeid med Skedsmo Amatørteater.

2013
Et nytt godt år for Lillestrøm Kultursenter. Færre solgte billetter sammenlignet med året før, men likevel høyere omsetning. Et av høydepunktene var Figaros Bryllup med Romanias stasensemble Brasovoperan. 45 musikere i orkestergraven og stort ensemble på scenen. Også i år gjennomføres TV-produksjoner med Asbjørn Brekke i spissen. På det lokale plan befester Vintermyggen sin betydning, som en scene for fremtidens band og musikere. Skedsmo Kommune «dobler» driftstilskuddet og nye muligheter åpner seg. Utviklingen av spelet «Da verden kom til Lillestrøm» fortsetter og mulig samproduksjon av juleforestilling sammen med andre kultursentre vurderes. Stiftelsen har nå 16 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres. Det registreres 246.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er som tidligere humorbaserte show, med flere av landets ledende komikere. Årets familieforestilling er «Jakten på Juleskurken», i et svært godt samarbeid med Skedsmo Amatørteater og med et setebelegg på formidable 96 %.

2014
Det beste aktivitetsåret noensinne. Høyt billettsalg og større ressursbruk på nye og gamle tilbud for barn og unge, samt lokale krefter. «Vintermyggen» befester sin stilling som stedet for unge musikere som får møte nasjonale og lokale musikere med mange år i bransjen. Barnas Dag og den nye Barnehagefestivalen slår godt an. En ny sal, Universet åpner og skal være en sal for mindre og smalere arrangementer og ikke minst – en sal rettet mot barn og unge. Utviklingen av «Da verden kom til Lillestrøm» er i rute og den planlegges satt opp i 2016. Utviklingen av «Kulturkvartalet» fortsetter – i rolig tempo og med fokus på nytt kunstsenter. Samfundet blir malt både innvendig og utvendig og nye møbler kjøpes inn. Utvendig er nå søppelskur på plass og det er plantet og satt i stand. Stiftelsen har fortsatt 16 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis.  Totalt 18,5 årsverk utføres. Det registreres 257.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er som tidligere humorbaserte show, med flere av landets ledende komikere. Årets familieforestilling er «Jul med Teskjekjerringa», i et svært godt samarbeid med Akershus teater. Sammen med Skedsmo Amatørteater ble «Sound of Music» satt opp med et svært godt resultat og billettsalg.

2015
Det beste aktivitetsåret noensinne. Høyt billettsalg og mange brukere. «Vintermyggen» – stedet hvor unge musikere får møte nasjonale og lokale musikere med mange år i bransjen og den alkoholfrie arrangementsserien «Vintermyggen Ung» befester sin stilling. Ribbejazz feirer 10-årsjubileum med 1.500 mennesker innenfor dørene. Scene 5 har sitt første hele driftsår som en god arena for kulturarrangementer i egen regi og tilfører Lillestrøm Kultursenter større bredde. Utviklingen av «Da verden kom på skinner» er i rute og den planlegges satt opp i 2016. Utviklingen av «Kulturkvartalet» fortsetter – i rolig tempo og med fokus på nytt kunstsenter. Det settes i gang et stort vedlikeholdsprosjekt i Teatersalen, hvor garderober settes i stand i henhold til dagens krav. Forrige gang dette skjedde var i 1991. Stiftelsen har fortsatt 16 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 19 årsverk utføres. Det registreres 275.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er som tidligere humorbaserte show, med flere av landets ledende komikere. Årets familieforestillinger er «Jakten på juleskurken» i egen regi, og «Oliver» i samarbeid med Skedsmo Amatørteater.

2016
Det beste aktivitetsåret noensinne, 25-årsjubileum for Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum og 10-årsjubileum for «nye» Lillestrøm Kultursenter. Fra Skedsmo kommune, Lillestrøm Kulturbygg AS og mange av kultursenterets samarbeidspartnere får Lillestrøm Kultursenter et nytt Steinwayflygel i gave.  I forbindelse med 10-årsjubileumet arrangeres også en stor fotoutstilling med bilder tatt av Ronny Østnes – bilder som daglig kan sees i Lillestrøm Kultursenter. Foreningen «Byfest i Lillestrøm» stiftes med Skedsmo kommune og Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum som medlemmer og staben på Lillestrøm kultursenter får et langsiktig oppdrag med som arrangementsansvarlig for Byfesten. Bymusikalen «Da verden kom på skinner» har premiere i august og er en suksess, med profesjonelle og meget gode amatører i skjønn forening på scenen. I september er det premiere for «Kristina fra Duvamåla» i samarbeid med Ullensaker Kulturhus og Lørenskog Hus – en stor suksess. Utviklingen av «Kulturkvartalet» fortsetter – i rolig tempo og med fokus på nytt kunstsenter. Det store vedlikeholdsprosjekt i Teatersalen, sluttføres med nye garderober for artister og bedret ventilasjon i salen. Stiftelsen har fortsatt 16 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis.  Totalt 20 årsverk utføres. Det registreres 297.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er en blanding av gode konserter og humorbaserte show med landet ledende artister. Årets familieforestilling er «3 nøtter til Askepott» i egen regi.

2017
Det beste aktivitetsåret noensinne kan vi si igjen. Veksten er nå så stor at Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum varsler at man har utfordringer med å drifte Lillestrøm Kultursenter på dette nivået innenfor økonomiske og bygningsmessige rammer. Lillestrøm Jazzklubb flytter sin Jazzkafe til Scene 5 og tilfører Lillestrøm Kultursenter større bredde. I august arrangeres en stor konsert på Stjerneplassen med Kim Larsen – en av den danske trubadurens siste konserter. En strålende opplevelse og en bekreftelse på at det er marked for sommerarrangementer i Lillestrøm. Barnas Teaterlørdag lanseres i samarbeid med Akershus teater – en ny suksess. Utviklingen av «Kulturkvartalet» fortsetter – i rolig tempo og med fokus på nytt kunstsenter, park og bibliotek. Lillestrøm Kulturbygg AS investerer i en solid oppgradering av vestibyle/foaje og publikumsfasiliteter i form av et helt nytt garderobeanlegg. Stiftelsen har 17 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 21 årsverk utføres. Det registreres 308.000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er som i 2016 en blanding av gode konserter og humorbaserte show i tillegg til publikumssuksessen «Kollaps i kulissene». Årets familieforestillinger er «Jakten på juleskurken» i egen regi.

2018
Det beste aktivitetsåret noensinne kan vi atter si. Fortsatt fokus på det faktum at veksten er så stor at man har utfordringer med å drifte Lillestrøm Kultursenter på dette nivået innenfor økonomiske og bygningsmessige rammer. Lillestrøm kommune er i støpeskjeen og stiftelsen tilpasser seg nye muligheter og nye krav og ønsker i så måte. I august settes lokalmusikalen «Da verden kom på skinner» opp igjen. En strålende oppsetning  og en bekreftelse på at det er marked for sommerarrangementer i Lillestrøm. I september gjennomføres 9 utsolgte forestillinger av «Chess in concert» – en braksuksess. Barnas teaterlørdag i samarbeid med Akershus teater befester seg som en vedvarende suksess og et godt tilbud til de yngste brukerne av Lillestrøm Kultursenter. Utviklingen av Kulturkvartalet fortsetter – i rolig tempo og med fokus på nytt kunstsenter, park og bibliotek. Lillestrøm Kulturbygg AS investerer i en oppgradering av den gamle Teaterkjelleren som leies ut til Akershus teater og deres prosjekt «Ung tekst Akershus». I forbindelse med dette bygges nye toalettløsninger i kjeller og trappehusene i den gamle kinobygningen pusses opp. I kjelleren finnes også plass til en ny systue. Stiftelsen har 20 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis.  Totalt 22,5 årsverk utføres. Det registreres 346 000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er som tidligere humorbaserte show, med flere av landets ledende komikere. Årets familieforestillinger er «Scrooge – et juleeventyr» i egen regi – et fantastisk gjensyn med et stykke som ble satt opp på Lillestrøm Kultursenter i 2002.

2019
Det beste aktivitetsåret noensinne kan vi atter si. Fortsatt fokus på det faktum at veksten er så stor at man fortsatt har utfordringer med å drifte Lillestrøm Kultursenter på dette nivået innenfor økonomiske og bygningsmessige rammer. Lillestrøm kommune er i støpeskjeen, og stiftelsen tilpasser seg nye muligheter og nye krav og ønsker i så måte. Den verdenskjente jazzmusikeren Chick Corea gjester Lillestrøm i juni – årets musikalske høydepunkt. En nyprodusert musikal – «Idyll» – basert på musikken til postgirobygget og Arne Hurlen settes opp i september med gode tilbakemeldinger. Det har blitt mer fart på utviklingen av Kulturkvartalene, og byggestart for både øvehotell, bibliotek og kunstsenter med park. Stiftelsen har 20 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 22,5 årsverk utføres. Det registreres 350 000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Julestemningen kommer med Sissel Kyrkjebø dette året. Årets familieforestillinger er «Jakten på Juleskurken» – en klassiker på Lillestrøm Kultursenter.

2020
Så kunne ikke setningen «Det beste aktivitetsåret noensinne» benyttes. 12. mars blir Lillestrøm Kultursenter nedstengt på grunn av pandemien Covid-19. For første gang blir ansatte permittert og i april ser ikke situasjonen lys ut. Takket være et godt samarbeid med Lillestrøm kommune, Lillestrøm Kulturbygg AS og ansatte tilbake i jobb fra mai så settes ressurser inn på vedlikehold og opprydding som fører til at Lillestrøm Kultursenter i løpet av året fremstår i all sin prakt og venter på publikum. Stiftelsen har 20 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 22,5 årsverk utføres. Samtlige sponsorer står ved sine avtaler og sørger for et viktig bidrag til kultursenterets økonomi. Det blir delvis drift etter sommerferien og optimismen begynner å komme tilbake. Den blir brått revet bort ved ny stengning av kultursenteret 10 november og ut året. For første gang siden 1998 blir det ingen familieforestilling på Lillestrøm Kultursenter. Noen tall for å illustrere året 2020:

  • Omsetningsfall 45 % (fra kr. 32,1 mill. i 2019 til kr. 17,5 mill. i 2020)
  • Antall billettarrangementer avlyst er 210
  • Reduksjon antall solgte billetter 87 % (fra 106 441 i 2019 til 14 000 i 2020)
  • Nedgang brukere av huset 83 % (fra 350 000 i 2019 til 60 000 i 2020)

Ved bygging av nytt kunstsenter og byggestart for Intro (øvehotell) og Ekko (bibliotek) blir Kulturkvartalene noe mer enn en drøm og en plan – det realiseres. Noe positivt for 2020 – tross alt.

2021
Dette året preges av pandemien. Lillestrøm Kultursenter blir helt eller delvis nedstengt gjennom året, med normal drift kun mellom 25. september og 9. desember. Fortsatt et godt samarbeid med Lillestrøm kommune, Lillestrøm Kulturbygg AS og betyr at alle heltidsansatte er i full jobb gjennom året. Tekniske installasjoner oppgraderes, store vedlikeholdsprosjekter gjennomføres og vi utvikler et strømmetilbud og det gjennomføres kompetansehevende tiltak. Alt dette for å stå godt rustet når vi kan åpne dørene for fullt igjen. Stiftelsen har 21 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 24 årsverk utføres. Samtlige sponsorer står ved sine avtaler og sørger for et viktig bidrag til kultursenterets økonomi. Årets familieforestillinger er «Jakten på Juleskurken», som denne gang dessverre må spille for halvfulle saler grunnet pandemiens restriksjoner.

2022
Lillestrøm Kultursenter åpner dørene igjen 15. februar. Kulturkafe, Jazzkafe og Barnas teaterlørdag er tilbake. Det samme er artister, både profesjonelle og amatører – barn, ungdommer og voksne. INTRO (øvehotell og aktivitetsrom) og EKKO (bibliotek) åpnes 29. august. Lillestrøm Kultursenter har driftsansvaret for INTRO og allerede i september er alle ukedager tatt i bruk av forskjellige korps/kor for faste øvelser på kveldstid. Konseptet «Spill for døra» lanseres i Connect og på klubbscenen benytter lokalt kulturliv med band og mindre grupperinger muligheten til å vise seg frem på en profesjonell scene uten å eksponere seg for høy risiko gjennom husleie m.m. Stiftelsen har 22 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 24 årsverk utføres. Det registreres 354 000 brukere (inkludert INTRO) av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året.Julestemningen kommer med Secret Garden dette året. Årets familieforestillinger er den nyskrevne «Ada og Snømannen» – en ny klassiker på Lillestrøm Kultursenter?

2023
Dette året ble tett på det vi kan kalle et normalår. Artister og publikum er tilbake og Lillestrøm Kultursenter er tilbake på 2019-nivå når det gjelder besøk og aktivitet. I august overtar Lillestrøm Kultursenter driften av den nyrestaurerte murvillaen K12, hvor første etasje leies ut til Venus Bar, og aktivitetslokaler i annen etasje er under istandsetting for fremtidig utleie. Utleien av INTRO viser stadig bedre beleggstall. Sammen med Lillestrøm Folketeater setter man opp familiemusikalen «Oliver» og sammen med Skedsmo Amatørteater setter man opp «Jungelboken». To fantastiske forestillinger fremført av regionens amatørskuespillere. Stiftelsen har 22 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 25 årsverk utføres. Det registreres 378 000 brukere (inkludert INTRO) av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Julestemningen kommer med mange fantastiske julekonserter dette året. Årets familieforestillinger er «Jakten på Juleskurken» – en klassiker på Lillestrøm Kultursenter.