Eierforhold

Eiere av Lillestrøm Kultursenter gjennom aksjeselskapet Lillestrøm Kulturbygg AS er:
* Lillestrøm kommune: 97 %
* ØIE Gruppen AS 1,5 %
* Lillestrøm Delta AS 1,5 %

Vedtektene fastsetter at eierne ikke har utbytterett. Lillestrøm kommune er leietaker av alle kulturlokalene i byggetrinn 1 og de er eier av den gamle delen fra 1926 (Lillestrøm Kinoteater).

Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum driver Lillestrøm Kultursenter på oppdrag fra Lillestrøm Kulturbygg AS. Dette reguleres av en driftsavtale for den forvaltningsmessige og vedlikeholdsmessige delen av driften.

Videre har Stiftelsen en kulturfaglig driftsavtale med Lillestrøm kommune om driften av de kulturlokalene de leier/eier.