Billettfond

Billettfond

I samarbeid med LSK, SNØ, Strømmen Storsenter og NOVA Spektrum har Lillestrøm Kultursenter etablert et felles billettfond. Dette gir deg muligheten til å søke om fribilletter til våre arrangementer.

Samarbeidsaktørene tilbyr opplevelser som mange har glede av. Målet med billettfondet er derfor å bidra til at flere kan få en positiv opplevelse i eget nærmiljø. Det stilles ingen krav til søker, utover at vedkommende må være bosatt på Romerike. Barnefamilier og enkeltpersoner med utfordringer som har glede av en positiv opplevelse, vil imidlertid bli prioritert.

Det er planlagt to tildelingsrunder i 2024, men antall fribilletter som tideles avhenger av kapasitet og hvor mange søknader som kommer inn.

Søknadsfrister:
2. april 2024 (første tildelingsrunde)
2. september 2024 (andre tildelingsrunde)

Personene som tildeles fribilletter, vil bli kontaktet etter hver søknadsrunde. Billettene hentes ut på Strømmen Storsenter.

Har du spørsmål vedrørende billettfondet, ta kontakt på post@lillestrom-kultursenter.no.

Ordningen er i første omgang et prøveprosjekt i 2024.