– Det er vår oppgave og vi gjør det med glede!

De er Lillestrøm Kultursenters trofaste hovedsamarbeidspartnere, SLM Revisjon AS, BORI BBL og Åkrene Mek. Verksted AS. Vi møtes hos Per på Åkrene Mek. over en kaffe og en rusletur i den flotte verkstedhallen.

Der er det som vanlig høy aktivitet. Det sveises, hamres og monteres. Per Mathisen, som er daglig leder og i år har jobbet ved Åkrene Mek. Verksted i hele 50 år, skryter uhemmet av sine ansatte.

– Her er det noen som har jobbet i flere tiår, andre er unge og nyansatte. Noen har nettopp flyttet til Norge. Vi prøver å tilpasse oss og ta vare på alle våre 53 ansatte. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø og vil også at de skal ha det fint utenom jobben. Derfor støtter vi både idrett og kultur, slik at de kan bruke det flotte tilbudet som finnes. Men det hadde ikke nyttet om det bare var vi som gjorde det, vi er heldigvis flere. Det er næringslivet oppgave å støtte og vi gjør det med glede. Kultur er jo viktig for folk! sier Per Mathisen.

– Som bedrift lever vi av det vi får gjort, og kan «dø» av å ikke få det gjort. Derfor er fellesskap og engasjement viktig. Noen politikere sier de jobber for folk flest. Det gjør vi også.

Henriette Carstensen, BORI BBL


– Det er moro å se hvor mye støtten vår betyr
En annen ivrig støttespiller av kulturlivet i Lillestrøm, er BORI BBL. Medlemmene deres får rabatt på utvalgte forestillinger, og til jul hvert år kjøper BORI en hel sal av den populære familiemusikalen. Billettene tilbys medlemmene til en god pris og blir revet bort i løpet av få timer.

– De fleste av medlemmene våre er fra Romerike og de har det til felles at de elsker kultur, sier Henriette Carstensen, salg- og markedsdirektør i BORI BBL.

– Det er kjempeartig å kunne tilby noe som blir så høyt verdsatt. Vi i BORI bygger boliger på mange ulike steder, og det er viktig for oss alle å ha gode lokalsamfunn å leve i. Kultur er utrolig viktig for alles trivsel. Derfor er det en glede for oss å støtte Lillestrøm Kultursenter, som har et bredt tilbud til alle – hele året. Kultursenteret arrangerer også Byfesten i Lillestrøm, som er et stort, flott og gratis arrangement. Det er klart BORI også støtter Byfesten – det skulle bare mangle. Det kommer alle til gode.  

GLADE HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE AV LILLESTRØM KULTURSENTER:
Henriette Carstensen (BORI BBL), Jan Ove Hofseth (SLM Revisjon AS) og Per Mathisen (Åkrene Mek. Verksted AS). Her på omvisning i den flotte verkstedhallen til Åkrene Mek. Verksted.


Et lokalt selskap med mye engasjement
– Vi i SLM tenker helt likt, sier Jan Ove Hofseth. Han er statsautorisert revisor og partner i SLM Revisjon AS i Lillestrøm.

– Vi er et lokalt selskap med mye engasjement, og det er moro å se hvor mye støtten vår betyr. Vi fokuserer vår sponsorvirksomhet på kultur og idrett, til barn og unge. Vi ønsker å være med på å skape en positiv samfunnsutvikling og bidra til å opprettholde gode arenaer i nærmiljøet. Vi synes vi får til et veldig flott samspill på denne måten, sier Jan Ove fornøyd.

Store ringvirkninger
Sponsor-trioen er enige i at alt henger sammen og at ingen klarer seg alene.

– At flere bidrar til felles glede betyr at vi får til mye mer. Lillestrøm Kultursenter er en stiftelse som drives kommersielt, og vi vet at det er helt avgjørende for dem at vi bidrar. Men det har også store ringvirkninger i byen ellers. Når kultursenteret inviterer til konserter og teaterforestillinger, strømmer folk til restaurantene i forkant av showene, de handler i butikkene og besøker barene. Lillestrøm Kultursenter skaper enorme ringvirkninger. Sammen skaper vi en levende by.

Lillestrøm Kultursenter – en aktiv og engasjert stiftelse

Lillestrøm Kultursenter er en stiftelse, som samarbeider tett med næringslivet i regionen. Den økonomiske støtten fra det private næringslivet er avgjørende for kultursenters drift og mulighet til å tilby publikum et stor, bredt og variert kulturtilbud.

Generalsponsorer er Romerike Sparebank og Strømmen Sparebank. Hovedsponsorer er BORI BBL, SLM Revisjon AS og Åkrene Mek. Verksted AS. I tillegg har Lillestrøm Kultursenter øvrige sponsorer og samarbeidspartnere på ulike nivåer.