– Tillit er nøkkelen til Dyneas suksess

I 2022 kan Dynea feire at selskapets eldste – og fortsatt viktigste produkt – fyller 75 år. Siden 1947 har Dynea produsert Formaldehyd, som er en av de viktigste byggeblokkene i kjemiindustrien i dag.

– Formaldehyd er selve DNA-et til Dynea. Alt avhenger av dette produktet, sier sivilingeniør Lars R. Axelsen i Dynea AS.

Han leder området for lisensiering og prosjektering i Dynea AS og jobber med å skaffe nye lisens kontrakter samt utføre allerede signerte kontrakter til flere av verdens største petrokjemiselskap. At dette er mulig, er takket være Dyneas egenutviklete Formaldehyd-teknologi over mange år, som også benyttes i dag i Lillestrøm for egenproduksjon av Formaldehyd.

– Dersom vi ikke hadde kunnet produsere dette selv, ville en del av gevinsten gått bort i transport-kostnader. Formaldehyd er både komplisert å lagre og har relativt høye transport kostnader på grunn av høyt vanninnhold i produktet, så det har vært helt avgjørende for oss å produsere dette selv, sier Axelsen.

Han forklarer at Formaldehyd er et reaktivt molekyl, som inngår som det første trinnet i flere prosesser. Molekylet er nødvendig for å produsere blant annet materialer og produkter som er i daglig bruk av de fleste mennesker i verden i dag. Det er store produkt-grupper som pleksiglass, flatskjermer, billykter, tannproteser, maling, lim, bindemidler og kunststoff til bruk i biler og hus.

Hva er formaldehyd?
Formaldehyd er et tidligere navn på aldehydet metanal og er det enkleste av aldehydene.
Det består av et karbonatom, som har bundet til seg to hydrogenatomer og ett oksygenatom. Formaldehyd løst i vann kalles formalin, som er meget bakteriedrepende. Formaldehyd er en naturlig kjemikalie og en viktig byggekloss i kroppen. Alt av planter, frukt, grønnsaker, fisk og kjøtt inneholder små mengder formaldehyd. Industrielt fremstiller man formaldehyd av metanol ved hjelp av en katalysator. Stoffet ble oppdaget i 1859 av den russiske kjemikeren Aleksandr Butlerov.

Mange nyter godt av dyneas suksess
– Vi har satset stort på Formaldehyde-teknologi og registrert merkevaren fasil® for vår «Silver Catalyst Formaldehyde Technology» i EU, Russland, USA og Norge. Det er teknologilisensavtaler av denne som er kjernen i vår forretningsidé. Kundene våre har også behov for våre spesialiserte ingeniører for prosess og mekanisk design, oppfølging i detaljdesignfasen og hjelp til oppstart av de aktuelle formalinanleggene, sier Axelsen, som forteller at de årlig kjøper inn utstyr i 70-100-millioners klassen fra ulike underleverandører i Norge.

Det betyr at det er mange som nyter godt av det vi får til på Dynea – og det er vi utrolig glade for.

Vi er utrolig stolte av å ha utviklet verdensledende Formaldehydteknologi her i Lillestrøm, at vi selv produserer dette og at vi har en høykompetent gruppe her på Dynea Technology Centre som kan utføre disse lisensprosjektene.
Det gjør at vi har ekstremt høy tillit i markedet og kan levere nøkkelkomponenter til flere av verdens største petrokjemiselskap.

Lars R. Axelsen, Dynea AS

Kake i kantina
Dynea har avtaler med noen av verdens største petrokjemiselskap, som Mitsubishi Chemical Corporation, Sabic, Lanxess, Röhm og BASF. De har igjennom tidene bygget ca. 40 anlegg verden over for eget bruk og for eksternt salg. Akkurat nå pågår byggingen av et nytt, stort anlegg i Uralfjellene i Russland. Axelsen forteller at de jobber med spennende, men også krevende, langsiktige prosesser, som de investerer mye tid og krefter i – og resultatene kommer.

– Nye kontrakter tikker stadig inn og da blir det kake i kantina! Vi har faktisk aldri hatt så mye å gjøre som nå. De nye kontraktene sikrer oss økonomisk og betyr mye arbeid for veldig mange mennesker i flere år fremover. Det er naturligvis veldig gledelig, og vi er stolte over den tilliten markedet viser oss. Tillit har vi fordi vi – igjennom en årrekke – har bevist at vi kan produsere varene våre selv. Det er vi veldig stolte av.

• Dynea AS ble etablert i Lillestrøm i 1947.
• Har per i dag 230 ansatte (187 i Norge) med 27 ulike nasjonaliteter, og til enhver tid 7-9 lærlinger i arbeid.
• Har utviklet Formaldehyd-teknologi og registrert merkevaren fasil®
• Dynea er i dag blant markedslederne innenfor den trearbeidende industrien i Europa.
• Selger ca. 150 000 tonn produkter per år, hovedsakelig lim.
• Omsetning p.a. ca. kr 1,2 mrd.
• Produserer alle typer lim for tre, til limtre og massivtre, møbler, parkett, sponplater, dører, vinduer m.m.