KULTURKAFÉ – ALLTID ANNLEIS. KONSERT MED DIKT AV JON FOSSE