BARNAS TEATERLØRDAG – RUFFEN, DET STORE EGGRØVERIET!