Samfundet

Ønsker du å leie Lillestrøms flotteste festlokale? 

Ta kontakt med oss på billett@lillestrom-kultursenter.no eller 64 84 55 50 for booking. 

PRISER 

Selskap:
Én dag (kl. 10.00-04.00):  kr 8000,- 
To dager: kr 13 000,-
Hel helg: kr 16 000,-

Møter:
Formiddag/ettermiddag-kveld: kr 4000,- 

  • Rengjøring av gulv og toaletter er inkludert i prisen.
  • Leietaker står selv for rydding, tørking av bord og stoler, oppvask og rengjøring av kjøkkenet.
  • På Samfundet finner du dekketøy, bord og stoler til 90 personer.
  • Duker og servietter må du ta med selv. 
  • Piano kan leies for kr 500,-. 

Historikk - Samfundet
1860-1865: Huset ble bygget som en av tre arbeiderboliger for Tandberg Saga. Det ble bygget et søndre hus, et midtre hus og et nordre hus. Man er ikke sikker på hvilket av disse tre husene som er dagens «Samfundet».

Det første sikre beviset på at huset eksisterte var ved folketellingen i 1865. Da bodde det syv familier, 40 personer, i det søndre huset, hvorav 11 av disse jobbet ved saga. Det bodde fem familier og to enslige, 30 personer, i det midterste huset, hvorav åtte av disse jobbet ved saga. Det bodde tre familier og en enslig, 22 personer, i det nordre huset, hvorav fire av disse jobbet ved saga. Den enslige i dette huset var bruksfullmektig Gudbrand Tandberg - 23 år.

Lillestrøm Arbeidersamfund, forkortet Samfundet, ble stiftet den 16. oktober 1881. I mange år var dette Lillestrøms viktigste politiske debattforum. Timelange politiske debatter ble avholdt mellom representanter fra Høyre og Venstre i dette huset.

Samfundet hadde i sine første tiår også en viktig funksjon i å bidra til «Medlemmenes opplysning og dannelse». Det nyttige skulle forenes med det underholdende, og Lillestrøms første kino åpnet her i 1907, med en pris for menn og halv pris for kvinner og barn.

Samfundet hadde også forum for samtale og opplesning, men styret avslo i 1887, med fem mot tre stemmer, et forslag om at det skulle leses høyt fra Christian Kroghs «Albertine». Det var tydeligvis et for omstridt tema.
Også flaggstriden var en brennbar sak. I 1883 vant Høyre en seier da det ble vedtatt at Samfundet bare skulle flagge med unionsflagg hvor de svenske farger utgjorde «sildesalaten» i ett hjørne. Da hadde radikale venstrefolk begynt å bruke «rene» flagg.

Ved krigens begynnelse, i april og mai 1940, etablerte Røde Kors folkekjøkken i lokalene. Hver dag ble det solgt ca 300 middagsporsjoner til økonomisk svakstilte. Det ble meldt om godt humør og stor glede under kjøttkakedagene.
Den politiske kontrollen over Samfundet var det med korte unntak Venstrefolk som hadde, men den politiske debatten flyttet i løpet av 1920- årene til andre arenaer.

Samfundet har i de senere år vært mye brukt bl.a. til dansetilstelninger og juletrefester, og mange generasjoner kjenner huset som en lun møteplass.
Den første formannen var agronom og skoleforstander Asbjørn Olavson, nestformann var snekker J. Andersen og kasserer var smed H. Furuseth.

De yrkesgruppene som i mange år satt sterkest preg på virksomheten var sagbruksarbeidere og jernbanefolk.
I forbindelse med Lillestrøm Kultursenters 10 års jubileum fikk vi bygningen i gave.
Huset ble i mars 2004 flyttet fra Voldgata 6 til Brogata 2b. her ble Samfundet totoal renovert og sto klart til nyåpning 14. oktober 2004. Galleriet, billettluken go trappen er som det opprinnnelig var.

Huset er, også etter flyttingen, en bygning med mye lokal historikk i veggene. Velkommen til historiske Samfundet!