1

Guro Sibeko – «Svartskaller og kokosnøtter i pottitland»

Sibeko foredrar om rasismens menneskelige og historiske bakgrunn, hvordan den manifesterer seg i norske hverdager og i krisesituasjoner, hvorfor noen kan ønske å fremme rasisme - og hvorfor det lønner seg veldig dårlig for vanlige folk. Ikke minst får tilhørerne klare råd om hvordan de kan jobbe for å bekjempe rasisme i seg sjøl og i omgivelsene sine. Begreper som mikroaggresjoner, rasekonstruksjon, fargehierarki og raseprivilegier blir grundig, men lettfattelig forklart.

Guro Sibeko er forfatter av skjønnlitteratur og sakprosa for barn og voksne og en av Norges mest erfarne SLAM!-poeter. Hun er utdannet lektor og har i tillegg til bred undervisningserfaring holdt masse kurser i skriving og formidling for skoler, organisasjoner og forfatterlag.

Arrangør: Senioruniversitetet i Lillestrøm
Billettpris: Medlemmer fri entré, ikke-medlemmer kr 100,- (adgang fra kl. 11.45)

_
_
_