1

DIR. VED MUSEENE I AKERSHUS CECILIE ØIEN, «HAR VI EN FELLES KULTURARV PÅ ROMERIKE?»

Kultur, som er så viktig for trivsel og følelse av tilhørighet, må omfatte mye for å skape engasjement hos mange. Det er ikke sikkert at geografisk nærhet nødvendigvis gir felles kultur. Har vi en felles kultur på Romerike?

Medlemsmøtene starter kl. 12.00. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.45 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100 (adgang fra kl. 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

_
_
_