1

AKTUELT TEMA

Til dette møtet inviteres en person for å ta opp og kommentere et viktig og tidsaktuelt tema. Det settes av mer tid til spørsmål og diskusjon enn på våre regulære møter.

Medlemsmøtene starter kl. 12.00. Det er kaffetreff fra kl. 11.00 og servering på kafeen Scene 5 etter møtet. Salen åpner kl. 11.45 for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 100,- (adgang fra kl. 11.45). På møtene er det kulturelt innslag og foredrag med etterfølgende spørsmålsrunde.

_
_
_