Eierforhold

Eiere av Lillestrøm Kultursenter gjennom aksjeselskapet Lillestrøm Kulturbygg AS er: ØIE Eiendomsutvikling 1,5%, Lillestrøm Delta AS og Skedsmo kommune 97%

Vedtektene fastsetter at eierne ikke har utbytterett. Skedsmo kommune er leietaker av alle kulturlokalene i byggetrinn 1 og de er eier av den gamle delen fra 1926(Lillestrøm Kinoteater).

Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum driver Lillestrøm Kultursenter på oppdrag fra Lillestrøm Kulturbygg AS. Dette reguleres av en driftsavtale for den forvaltningsmessige og vedlikeholdsmessige delen av driften.

Videre har Stiftelsen en kulturfaglig driftsavtale med Skedsmo kommune om driften av de kulturlokalene de leier/eier.

Lillestrøm Kulturservice AS er et selskap som i dag leverer regnskapstjenester til selskaper innen kultursektoren.

Lillestrøm Kulturproduksjon AS er et produksjonsselskap for større kulturproduksjoner.