JAN THOMAS OG EINAR BLIR VENNER – LIVE JULEPODSHOW